LISENSSISOPIMUS

LISENSSISOPIMUS

Digital File Checkin käyttöön

HUOM: Digital File Check (”Ohjelma”) tarjotaan sinulle IFPI:n, sen kansallisten ryhmien ja toimittajien (”Lisenssinantajat”) lisenssillä. Lue nämä lisenssisäännöt ja -ehdot huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat ohjelman käyttämisen. Klikkaamalla hyväksyntä-kohtaa hyväksyt sen, että Ohjelman käyttöä säätelevät kaikki jäljempänä mainitut säännöt ja ehdot.

A. DIGITAL FILE CHECKISTÄ

Ohjelman tarkoituksena on auttaa sinua löytämään koneeltasi p2p-tiedostojenjako-ohjelmia, ja se listaa musiikki-, elokuva-, TV- ja muut videotiedostot, joita koneeltasi on jaettu tai sinne on tallennettu. Ohjelma antaa sinun päättää, poistatko kyseiset ohjelmat tai tiedostot.

 1. Ohjelma etsii tavallisimpia p2p-tiedostojenjako-ohjelmia. Ei kuitenkaan voi taata, että ohjelma löytää kaikki tiedostojenjako-ohjelmat, koska koneellesi on ehkä asennettu vähemmän tunnettuja tai myöhemmin kehitettyjä ohjelmia tai ne on tavalla tai toisella piilotettu.
 2. Ohjelma etsii myös suosituimmissa musiikki- ja videoformaateissa olevia tiedostoja. Ei kuitenkaan voi taata, että Ohjelma löytää kaikki sellaiset tiedostot, koska ne on ehkä tallennettu toisessa formaatissa, nimetty uudelleen tai piilotettu koneellesi siten, että Ohjelma ei löydä niitä.
 3. Ohjelma näyttää, mitkä tiedostot ovat tiedostojenjako-ohjelmien käyttämissä jaetuissa kansioissa. Tällaiset tiedostot ovat yleensä toisten verkonkäyttäjien levitettävissä ja kopioitavissa.
 4. Sinä olet vastuussa kaikesta laittomasta, mikä koneellasi tapahtuu tai mitä sinne tai verkkoosi on tallennettu. Ohjelman käyttö antaa sinulle yleiskuvan siitä, miten konettasi käytetään, mikä ei kuitenkaan vapauta sinua vastuusta, eivätkä Lisenssinantajat ota tietokoneesi käyttöön liittyvää vastuuta (rikosoikeudellista tai muuta) esimerkiksi liittyen tiedostojenjako-ohjelmiin ja/tai tiedostoihin joita Ohjelma ei ole löytänyt, kun olet asentanut Ohjelman ja käyttänyt sitä. Ohjelma ei välitä mitään tietoa sinusta, tietokoneestasi tai sen sisällöstä kenellekään.

B. MITÄ OHJELMALLA VOI JA MITÄ EI VOI TEHDÄ

 1. Sinulle annetaan non-eksklusiivinen, rajoitettu, rojaltiton lisenssi, jotta voit ladata ja asentaa Ohjelman ja käyttää sitä yhdessä tai useammassa henkilökohtaisessa tietokoneessasi tässä lisenssissä mainituin ehdoin.
 2. Saat käyttää Ohjelmaa pelkästään ei-kaupallisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Ohjelmaa ei ole lupa myydä, levittää tai käyttää muulla tavoin suoran tai epäsuoran taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Kaikki kaupallinen käyttö tulee lisensoida erikseen, ja ehdoista on sovittava Lisenssinantajien kanssa. Lisätietoja tästä saat ottamalla yhteyttä IFPI:iin ifpi@ifpi.org.
 3. Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä. Sinulla ei ole oikeutta tehdä Ohjelmasta jäljennöstä, muunnelmaa, sovellusta, käännöstä tai johdannaista tai yhdistellä sitä muihin ohjelmiin, myydä, vuokrata, levittää tai välittää sitä tai antaa sitä kolmannen osapuolen saataville.
 4. Ohjelma nauttii tekijänoikeussuojaa. Ohjelmaa suojaavat kansalliset ja kansainväliset tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeuden lait, ja luvaton käyttö saattaa rikkoa näitä lakeja. Ohjelman käyttöön liittyvät oikeutesi on määritelty tässä lisenssissä. Ohjelma pysyy Lisenssinantajien omaisuutena. Myyntiä tai muuta omistajanvaihdosta ei tapahdu, eikä mitään Ohjelmaa koskevia suoria tai epäsuoria oikeuksia tai lisenssejä anneta tekijänoikeuksien, patentin, tavaramerkin, liikesalaisuuden tai muun immateriaaliomaisuuteen liittyvän oikeuden nojalla paitsi ne, jotka tässä lisenssissä on nimenomaisesti mainittu.

C. TAKUUT JA VASTUUVAPAUDET

 1. IFPI:n sopimuskumppanit ovat kehittäneet Ohjelman yksinomaan tässä lisenssissä kuvattuihin rajallisiin toimintoihin tässä mainituin käyttöehdoin. IFPI, sen kansalliset ryhmät ja toimittajat eivät anna Ohjelmaa, sen toimintaa tai tuloksia koskevia takuita tai vastuuvapauksia, ja Ohjelma toimitetaan täten "sellaisena kuin se on" ja "kaikkine puutteineen".
 2. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MITÄÄN HILJAISIA TAKUITA TAI MUITA EHTOJA (RAJOITUKSETTA MUKAANLUKIEN KAUPPAKELPOISUUTTA JA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT) EI ANNETA.
 3. Koska Ohjelman saa käyttöön maksutta, Ohjelman lataaminen, asentaminen ja käyttö tapahtuvat omalla harkinnallasi ja omalla riskilläsi. Koska jotkin tiedostojenjako-ohjelmat käyttäytyvät arvaamattomasti, kannattaa aina tehdä varmuuskopio koneella olevista tärkeistä ohjelmista ja tiedostoista, kun Ohjelma asennetaan.
 4. IFPI, sen kansalliset ryhmät, sen Ohjelma- tai muut toimittajat tai tukijat eivät ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vahingosta, olkoonpa se suora, epäsuora, satunnainen, erityis-, rikosoikeudellisesti rangaistava, seurannais-, tai muu vahinko (paitsi siinä määrin kuin vastuuta ei lain mukaan voi poistaa tai rajoittaa). Kuluttajan lakisääteiset oikeudet eivät muutu.
 5. Lain ja tämän lisenssin ehtojen noudattaminen on sinun vastuullasi. Käyttäjä suorittaa vahingonkorvaukset ja vapauttaa IFPI:n, sen kansalliset ryhmät, toimittajat ja tukijat kaikista kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista ja niistä johtuvista vahingonkorvauksista ja kuluista, jotka aiheutuvat tai johtuvat siitä, että käyttäjä on rikkonut lakia tai tätä lisenssiä tai jotka ovat syntyneet mainitun rikkomisen yhteydessä.

D. YLEISTÄ

 1. Sovellettava laki. Asentamalla Ohjelman ja käyttämällä sitä käyttäjä suostuu siihen, että kaikessa Ohjelmaa ja sen käyttöä koskevassa sovelletaan yksinomaan sen maan lakeja, jossa se valtuutettu verkkosivu, jolta Ohjelma ladataan, sijaitsee, huomioimatta siitä aiheutuvia lakikollisioita. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa sen maan oikeuskäytännön mukaan.
 2. Koko sopimus. Tässä lisenssissä, jota aika ajoin muokataan, määritellään kaikki se, mitä sinun, IFPI:n (ja sen kansallisten ryhmien ja toimittajien) välillä on tästä aihepiiristä sovittu. Jos jonkin säännöksistä katsotaan olevan paikkansa pitämätön, laiton tai toteuttamiskelvoton, se ei kuitenkaan vaikuta muiden säännösten paikkansapitävyyteen, laillisuuteen tai toteuttamiskelpoisuuteen eikä heikennä niitä.
 3. Päättyminen Tämä lisenssi on voimassa, ellei sitä lopeteta sen omien ehtojen mukaisesti. Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos käyttäjä ei noudata sen sääntöjä tai jos käyttäjille ilmoitetaan lisenssin päättymisestä. Päättymisen yhteydessä kaikki Ohjelman käyttöön oikeuttavat lisenssit ja valtuudet päättyvät, ja sinun on tuhottava kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat kopiot Ohjelmasta.